ISBN: 9789173894197


Ladda ner pressbild


LO – 1900-talet och ett nytt millennium

Samhälle/debatt

Med »Saltsjöbadspolitiken« och »den svenska modellen« som politisk och facklig inramning blottlägger författarna LO:s kamp i de fackliga hjärtefrågorna; den solidariska lönepolitiken, det fackliga samhällsinflytandet, arbetsmiljön och striderna kring löntagarfonderna. Det turbulenta 1980-talet och den djupa 1990-talskrisen följdes av ett nytt millennium då EMU, Vaxholmskonflikten och alliansens politik har bidragit till att förändra villkoren för fackligt arbete.
Då Wanja Lundby-Wedin lämnar över som ordförande till Karl-Petter Thorwaldsson är det en ny verklighet som LO sedan en tid går till mötes. Hur ska det fackliga löftet till medlemmarna förstås och tolkas, går det att ställa om den en gång så framgångsrika svenska modellen till den nya tiden? Anders L Johansson och Lars Magnusson fortsätter i denna bok det ekonomisk-historiska forskningsarbetet som påbörjades med LO andra halvseklet.


Författare
Anders L Johansson

Anders L. Johansson har under många år varit adj. professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Rikshushållaren är hans andra bok om Gunnar Sträng.

Lars Magnusson

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.