ISBN: 978-91-89044-50-0Längtan efter mening

Reportageböcker

Ropen efter etik och moral eller efter starka ledare, liksom rädslan för det nya och främmande, bör ses mot bakgrund av detta. När det politiska samtalet tystas av kamrerssjälar som värnar utgiftstak snarare än politiska idéer växer längtan efter djupare värden.


Författare
Helle Klein

Helle Klein är journalist och präst i Svenska kyrkan. Hon är chefredaktör för Dagens Arbete.