ISBN: 978-91-7389-965-9Jord och makt i Sydamerika

Podböcker

För miljoner människor i tredje världen är jord den enda vägen till frihet och trygghet, till arbete och bröd. För ett litet fåtal är samma jord en källa till rikedom och makt. Jord och makt och Jordens gryning, här i samma volym, handlar om den största och mest förtryckta delen av den sydamerikanska arbetarklassen, fattigbönder och lantarbetare, och om en av kontinentens mäktigaste överklassgrupper, de stora jordägarna.

Sven Lindqvist har studerat godsägarvälde och jordreformer under tre resor i Sydamerika 1967–1972. Metoden: att ta vetenskapliga undersökningar som utgångspunkt för att sen söka upp den verklighet de beskriver för att själv ta ställning till den. Kritiken av de sydamerikanska jordreformerna mynnar ut i en jämförelse med den kinesiska, där Lindqvist tror att de kinesiska bönderna har funnit en väg som är framkomlig även för andra. Lär av Tachai!


Författare
Lindqvist Sven

Sven Lindqvist är författare och fil.dr i litteraturhistoria. Han har publicerat omkring 30 böcker.