ISBN: 978-91-89044-05-0Jobb

Reportageböcker

Jobb kan kanske bäst beskrivas som en reseskildring från den kontinent som är arbetets. Det är på samma gång ett mycket bekant och främmande land. Där finns både egna erfarenheter och andras bilder, välkända berättelser och auktoritära påbud, vetenskaplig expertis och journalistiska speglingar, mer eller mindre flytande traditioner och institutionell makt av avsevärd tyngd.

Med utgångspunkt i samtal med förvärvsarbetande, arbetslösa och experter – men också med nedslag i konst och litteratur, teveprogram och mediala utspel försöker Mikael Löfgren få syn på arbetsordningen, samhällets bärande fundament.

Det rasar en global strid kring vad arbete är och bör vara. Striden innefattar en kamp om demokratins framtid. Efter kommunismens fall och inträdet i EU, kapitalismens tilltagande globalisering och de liberala demokratiernas växande legitimitetsproblem, kan frågan om arbetsordningen inte reduceras till teknisk uppgift för experter och politiker.
Arbetsordningen är ett jobb för oss alla.


Författare
Mikael Löfgren

Mikael Löfgren är författare samt recenserar litteratur och teater. På Atlas har han gett ut böckerna Jobb och Sorgens globala diktatur.