ISBN: 978-91-89044-93-7Japan i brytningstid

Reportageböcker

Men efter att ha bott en tid i landet känner vi att det finns så mycket mer att berätta. Under krisens yta sker omvälvande förändringar som kommer att få stora konsekvenser framöver.

I boken beskrivs bland annat: hur ekonomin förändras, hur konkurrensen ökar, hur företagen tvingas överge traditionella organisationsstrukturer och anställningsprinciper, hur politikerna så småningom insett att det är en helt ny ekonomisk politik som måste till om Japan skall kunna komma igen.

Men det ges också en bild av hur politiken i övrigt förändras, hur väljarna vänder sig till nya typer av politiker och kräver ett slut på korrupta vänskapsband mellan politiker, byråkrater och företag. Dessutom behandlas kvinnans roll på arbetsmarknaden, synen på äldre, arbetslösas situation och mycket annat.


Författare
Påhl Ruin

Påhl Ruin är reporter. Tillsammans med Cecilia Ruthström har han gett ut boken Japan i brytningstid.

Cecilia Ruthström

Cecilia Ruthström-Ruin var Sveriges ambassadör i Litauen och har haft flera befattningar inom Utrikesdepartementet, bl.a. som posterad vid svenska ambassaden i Tokyo. Tillsammans med Påhl Ruin har hon skrivit Japan i brytningstid.