ISBN: 9789174370829


Ladda ner pressbild


Jämlikhet – Noveller

Skönlitteratur

Hennes noveller kallade hon psykologiska studier där hon med precision och ärlighet beskriver individens försök att leva fritt i samhället med dess kvävande konventioner och maktstrukturer. Detta intresse för individen och dess levnadsvillkor i Sverige på slutet av förrförra seklet lyser starkt även i romanen En sommarsaga och vänporträttet av Sonja Kovalevsky.


Författare
Ann-Charlotte Leffler

Anne Charlotte Leffler föddes 1849 i Stockholm och dog i Neapel, Italien 1892. Hon var en framstående dramatiker och författare, i dag mest känd för sin radikala feministiska dramatik från 1880-talet.