ISBN: 9789174450330


Ladda ner pressbild


Jag vill inte dö på kuppen

Reportageböcker, Vård & omsorg

Vårvintern 2020 briserade coronabomben. Vården är van vid akuta lägen, tvära kast och intensiva arbetspass. Men detta liknade inte något någon varit med om tidigare. Ett virus som ingen visste hur det betedde sig och där folk blev allvarligt sjuka och alltför många dog.

Vårdpersonalen kastades rakt in i covidvården i ovisshet, maratonpass och inte alltid med rätt skyddsutrustning. Hur påverkade det dem?

Här är deras berättelser ett dokument inifrån vården med artiklar tidigare publicerade i Vårdfokus.

Utkommer i början på maj 2022.


Författare