ISBN: 978-91-89044-82-1Internetionalen

Atlas Pocket

Internetionalen beskriver hur internet kan användas som verktyg för att bygga fackliga lokalglobala nätverk – nätverk som är nödvändiga om facket ska kunna möta globaliseringen och den nya ekonomin.

Författaren gör en historisk återblick på den fackliga internationalismen och på den internationella fackföreningsrörelsens internethistoria. I boken ger han också exempel på hur fackliga organisationer och andra befrielserörelser världen över använt internet i sin kamp och han väcker några förslag till vad LO i Sverige kan göra.


Författare
Mario Matteoni

Mario Matteoni – frilansjournalist och författare med ett förflutet som betongarbetare och aktiv inom socialdemokratin.