ISBN: 978-91-89044-65-4Hyperkapitalismen

Reportageböcker

I Hyperkapitalismen ställs frågan varför jakten på aktievärde ska bestämma allt. Och om det går att förhindra utslagning, kaos och våldsamma motreaktoner. För det är inte någon naturlag att många beslut ska vara så ogenomträngliga och så svagt demokratiska som nu. Hyperkapitalismen är en bok som visar vägar bort från aktiehysterin, ger hopp om en framtid med klokare, mer långsiktig kapitalism och ett vitalare folkstyre.


Författare
Björn Elmbrant

Björn Elmbrant är journalist, författare och politisk skribent med förflutet på Rapport, den socialdemokratiska tidningen Nya Norrland och Studio Ett på Sveriges Radio. År 2000 tilldelades han stora journalistpriset.