ISBN: 978-91-89044-54-8Hundra år av socialism

Reportageböcker

Donald Sassoon har skrivit den europeiska socialismens nittonhundratalshistoria. Ambitiöst, men ändå lättbegripligt, tar han sig an uppgiften att beskriva den dynamik som hela tiden funnits mellan kapitalism och socialism.

Hur beroende är egentligen kapitalismens framgång av socialismen? Och vilken kraft kommer socialismen att rymma under de kommande hundra åren? Det är något av det som Donald Sassoon resonerar kring.


Författare
Donald Sassoon

Donald Sassoon, en brittisk idéhistoriker född i Kairo och numera professor i Comparative European History på London University. Har forskat mycket kring de större rörelsernas uppkomst i Europa under 1800- och 1900-tal.