ISBN: 978-91-7389-323-7Historier om ett brott

Reportageböcker

Femtonåriga Lidingöflickan Lena blev gravid, men lyckades genom familjens kontakter få en laglig abort på sjukhus. Ivar Olofsson ville kalla sig abortolog och utförde tusentals aborter utan att vara läkare. Sherri Finkbine från USA kom till Sverige för att göra abort, samtidigt som svenska kvinnor reste till Polen för att få samma hjälp.

Lena Lennerhed beskriver genom ett antal autentiska fall – från 1800-talets slut fram till 1975 då fri abort infördes i Sverige – en modern svensk historia som fallit i glömska.


Författare
Lena Lennerhed

Lena Lennerhed är professor i idéhistoria och var tidigare ordförande i RFSU.