ISBN: 978-91-7389-966-6Hamiltons slutsats

Podböcker

Om man tar i beaktande de avseenden, som i avseende på jordegendomen bör tagas i beaktande, så finner man, att det är allra bäst precist som det nu är.

Det var nationalekonomen G A Hamilton som i slutet av 1800-talet drog den slutsatsen. Konservatismens kärna har sällan fått en ståtligare formulering.

 

 

av Sven Lindqvist


Författare
Lindqvist Sven

Sven Lindqvist är författare och fil.dr i litteraturhistoria. Han har publicerat omkring 30 böcker.