ISBN: 9789173895118


Ladda ner pressbild


Förhandla eller DÖ

Samhälle/debatt

I december 2014 skakades Sverige av politisk kris. Regeringens budget hade fallit. Inget av de traditionella blocken samlade tillräckligt stöd för att leda landet. Extraval hade aviserats.

Men i hemlighet samlades sex av riksdagens partier för att rädda minoritetsstyret. Den så kallade ”Decemberöverenskommelsen” skulle stabilisera svensk politik genom två val. Istället kollapsade den efter mindre än tio månader i oktober 2015.

Förhandla eller DÖ analyserar spelet och processerna som ledde fram till uppgörelsen och utvärderar avtalet ur olika demokratiska perspektiv. Urholkade December överenskommelsen demokratin? Varför föll den? Vad säger det som hände om förutsättningarna för den svenska parlamentarismen?


Författare
Bjereld Ulf

Ulf Bjereld (f. 1957) är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, särskilt inriktad på svensk utrikes- och säkerhetspolitik och framväxten av nya politiska skiljelinjer i en globaliserad värld och digitaliseringens betydelse för demokratin. Han har publicerat en rad böcker.

Eriksson Karin

Karin Eriksson är politisk reporter på Dagens Nyheter

Hinnfors Jonas

Jonas Hinnfors är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.