ISBN: 978-91-7389-225-4Feministiska interventioner

Reportageböcker

Feministiska teorier ger i dag relevanta perspektiv på de flesta vetenskapliga discipliner. Samtidigt har det genusvetenskapliga fältets förståelse av kön och könsrelationer vidareutvecklas och expanderats under de senaste dryga tjugo åren. Grupper som historiskt sett har exkluderats från den vetenskapliga definitionen av det ”verkliga” intervenerar nu i en genusvetenskap som utgår från att det är omöjligt att förstå könsrelationer utan att länka dessa till andra sociala relationer än kön.

En av antologins styrkor är att utifrån berättelser från en annan värld tvinga fram andra berättelser om Sverige, om Europa, om världen och att genom dessa berättelser öppna för andra visioner och andra sätt att tänka kön. Antologin visar att dessa berättelser om och från en annan värld har ett djup och en komplexitet i det som i dag ofta kallas intersektionalitet. Boken visar dessutom på en bredd i dialoger med andra feministiska interventioner.

I boken intervenerar några av de centrala forskarna inom det intersektionella fältet i bland annat Fröken Sverige-tävlingen, afrikansk dans i Sverige och svenska latinas.

Medverkar gör: Maria Eriksson, Gunlög Fur, Lena Karlsson, Catharina Landström, Catrin Lundström, Katarina Mattsson, Diana Mulinari, Katarina Pettersson, Keith Pringle, Nora Räthzel, Kerstin Sandell, Lena Sawyer och Cathrin Wasshede.


Författare
Kerstin Sandell

Kerstin Sandell är är docent och lektor vid Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet.

Diana Mulinari

Diana Mulinari är professor i sociologi och verksam vid Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet.