ISBN: 978-91-7389-974-1Faktor X – Arbete och kapital i en lokal värld

Reportageböcker

Det är i dynamiska regioner och samhällen som Kista, Gnosjöregionen och Karlskrona som tillväxten skapas.

Det finns en okänd faktor, en faktor X av livaktigt socialt kapital, korsbefruktande nätverk mellan olika sociala gemenskaper, organiskt entreprenörskap och nära samverkan med universitet som spelar en avgörande roll för ekonomisk och social utveckling. I nätverkssamhället ställs företagare och fackliga organisationer, myndigheter och näringslivsutvecklare inför nya utmaningar.

Hur kan den snabba omvandlingen av det gamla industrisamhället skapa något gott för alla? Boken vänder sig till studerande på högskolor och de som arbetar med utvecklingsfrågor.


Författare
Göran Brulin

Göran Brulin är professor i arbetsorganisation. Han har en bakgrund från både sociologi och företagsekonomi. Han har bland annat skrivit boken Läran om arbetets ekonomi tillsammans med Tommy Nilsson.