ISBN: 978-91-7389-190-5Ett land som alla andra

Reportageböcker

Ett land som alla andra är en bok om vår närmaste historia, en tid när Sverige upphörde att vara ett unikt politiskt och ekonomiskt experiment och i stället blev ett europeiskt land som alla andra. Det är en bok om svenska regeringars ansträngningar att hålla massarbetslösheten borta under 1970-talet och 1980-talet, och om den annorlunda ekonomiska politik som förts under 1990- och 2000-talen.

Den ekonomiska krisen tycktes begränsa utrymmet för politik.

Ett land som alla andra bygger på intervjuer med ett femtiotal av de centrala aktörerna i svensk ekonomisk politik sedan 1970-talet, som själva berättar om åren som (de) förändrade Sverige: Thorbjörn Fälldin, Ingvar Carlsson, Carl Bildt, Göran Persson, Anne Wibble, Kjell-Olof Feldt, Bengt Westerberg, Bengt Dennis, Allan Larsson och Erik Åsbrink.


Författare
Johannes Lindvall

Johannes Lindvall är dr. i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har gett ut Ett land som alla andra på Atlas.