ISBN: 978-91-7389-203-2Ett hus i Ngouedi

Reportageböcker

Under tre resor delar han bybornas vardag, besöker barnen i skolan, de vuxna på fälten och på marknaderna, och går i kyrkan. Handlar fattigdomen bara om orättfärdiga politiska strukturer – om rasism, kolonialism och korruption – eller finns det andra faktorer, mer direkt kopplade till Ngouedi, Kongo-Brazzaville, Afrika?

Svante Weyler har tidigare arbetat som journalist och har det senaste decenniet varit förlagschef och förläggare på Norstedts förlag.


Författare
Weyler Svante

Svante Weyler har tidigare arbetat som journalist och har det senaste decenniet varit förlagschef och förläggare på Norstedts förlag. Numera driver han sitt eget bokförlag Weyler förlag.