ISBN: 978-91-7389-203-2Ett hus i Ngouedi

Reportageböcker

Under tre resor delar han bybornas vardag, besöker barnen i skolan, de vuxna på fälten och på marknaderna, och går i kyrkan. Handlar fattigdomen bara om orättfärdiga politiska strukturer – om rasism, kolonialism och korruption – eller finns det andra faktorer, mer direkt kopplade till Ngouedi, Kongo-Brazzaville, Afrika?

Svante Weyler har tidigare arbetat som journalist och har det senaste decenniet varit förlagschef och förläggare på Norstedts förlag.


Författare
Svante Weyler

Svante Weyler, journalist och förlagschef.