ISBN: 978-91-89044-28-9En riktig kvinna

Reportageböcker

Allt oftare beskrivs jämställdhet som rätten att vara olika. Har den här bilden av manlighet och kvinnlighet sin grund i ny kunskap? Eller handlar förskjutningen av vårt sätt att se på könsroller om förändringar utanför kroppen? Om kultur och politik snarare än biologi?

I den här kritiska essän diskuterar Sara Arrhenius dagens bild av manlighet, kvinnlighet och biologi. Hon gräver fram biologismens idéhistoriska rötter och pekar på dess samband med historiska förändringar i synen på könsskillnad. Hon ifrågasätter biologismens trovärdighet, diskuterar vetenskapens roll i dagens opinionsbildning och visar hur föreställningar om könsskillnad har ett samband med förändringar i samhället i stort.


Författare
Arrhenius Sara

Sara Arrhenius är kulturjournalist, författare och curator. Sedan februari 2005 är hon chef för Bonniers konsthall i Stockholm. Hon medverkar bland annat på Dagens Nyheters kultursida och har tidigare gett ut essän Ensam och Pervers tillsammans med Cecilia Sjöholm.