ISBN: 978-91-89044-28-9En riktig kvinna

Reportageböcker

Allt oftare beskrivs jämställdhet som rätten att vara olika. Har den här bilden av manlighet och kvinnlighet sin grund i ny kunskap? Eller handlar förskjutningen av vårt sätt att se på könsroller om förändringar utanför kroppen? Om kultur och politik snarare än biologi?

I den här kritiska essän diskuterar Sara Arrhenius dagens bild av manlighet, kvinnlighet och biologi. Hon gräver fram biologismens idéhistoriska rötter och pekar på dess samband med historiska förändringar i synen på könsskillnad. Hon ifrågasätter biologismens trovärdighet, diskuterar vetenskapens roll i dagens opinionsbildning och visar hur föreställningar om könsskillnad har ett samband med förändringar i samhället i stort.


Författare
Sara Arrhenius

Sara Arrhenius är en svensk kulturchef, kulturjournalist, författare och curator. Hon medverkar bl.a. på Dagens Nyheters kultursida och har tidigare gett ut essän Ensam och Pervers tillsammans med Cecilia Sjöholm.