ISBN: 978-91-89044-40-1En ny världsbild

Reportageböcker

I dag ser vi en helt annan världsbild framför oss. 90-talets utveckling har infriat en del av dessa förhoppningar, men vi ser också nya problem i spåren av ett allt mer globaliserat politiskt och ekonomiskt system

Den ekonomiska tillväxten har skjutit fart i vissa regioner, i andra står tiden fortfarande still och i ytterligare några har utvecklingen snarare gått bakåt. En låst värld, uppbyggd kring två supermakter har ersatts av ett pluralistiskt system som lockat till nya förbund, inte minst EU, men som samtidigt medfört nationella konflikter och flyktingströmmar.

Bland författarna finns: Katarina Engberg, Emilio Gabaglio, Ana Maria Narti, Inger Ohlsson, Pierre Schori, Daniel Tarschys, Nils Trampe, Anders Wijkman


Författare