ISBN: 9789173894661


Ladda ner pressbild


En stad för de många eller för de få

Atlas Akademi

Här beskrivs denna utveckling i ett antal essäer. Stadsbyggandet skildras genom beskrivningar av cityomvandlingen, stadens allmänningar och de nya galleriorna. Stadens rörelser skildras i en historisk översikt samt i en sammanställning och analys av dagens rörelser. I två studier redovisas några särpräglade rörelser: guerrilla gardening och graffiti. Avslutningsvis diskuteras för vem staden skall byggas, rörelsernas roll samt begreppet rätten till staden.

 

 

 

Författare
Ulf Stahre

Ulf Stahre är docent i etnologi vid Göteborgs universitet och har även lång erfarenhet av samhällsplanering i Stockholmsområdet.