ISBN: 9789173894845


Ladda ner pressbild


Drama

Atlas Pocket

Djur som dör av Marcus Lindeen är ett dokumentärt drama som handlar om gränsen mellan djur och människa, och hur den kan överträdas.

Starka kvinnor pinkar stående av America Vera-Zavala är en drömsk monolog som gestaltarSara Lidman under omvälvande skeden av hennes liv.

Järnnatt av Mattias Brunn är en rå och osminkad undersökning av mansnormen och dess kopplingar till aggressivitet, hämnd och våld.


Författare
Vera-Zavala America

America Vera-Zavala, född 1976, är dramatiker, aktivist och författare. Hon har bland annat skrivit pjäserna Concha tu madre (Riksteatern, 2006), Etnoporr (Teater Tribunalen, 2008) och Att läsa: Motståndets estetik (Radioteatern, 2014). Starka kvinnor pinkar stående sattes upp med titeln Sara, Sara, Sara! av Västerbottensteatern 2014, i regi av Anna Azcárate.

Brunn Mattias

Mattias Brunn, född 1976, är dramatiker, regissör och skådespelare. Han har skrivit och spelat … efter Fredrik (Riksteatern, 2007) samt skrivit, regisserat och spelat No Tears for Queers (Riksteatern, 2009). Järnnatt sattes upp av Riksteatern 2012, i regi av Mårten Andersson.

Lindeen Marcus

Marcus Lindeen, född 1980, är dramatiker och regissör. Han har gjort filmerna Ångrarna (2010) och Glorious Accidents (2011) samt skrivit och regisserat pjäserna Ångrarna (Stockholms Stadsteater, 2006), En annan kamp (Kulturhuset i Stockholm, 2008), Arkivet för orealiserbara drömmar och visioner (Stockholms Stadsteater, 2012), Wild Minds (Moderna Museet, 2013) och En förlorad generation (Dramaten, 2013). Djur […]