ISBN: 978-91-89483-18-7Det slutna folkhemmet

Podböcker

Agoras årsbok Det slutna folkhemmet – om etniska klyftor och blågul självbild sätter ljuset på strukturell och vardaglig rasism i det svenska samhället. Bakom denna rasism urskiljs en självgod syn på “svenskheten” som tolerant och solidarisk.

Debatten om “hedersmord” är ett exempel på hur den svenska självbilden skapas. “Invandrarmän” pekas ut som potentiella våldsverkare medan jämställdhet görs till en etniskt “svensk” markör. På område efter område – arbetsmarknad, skola, boende – visar forskarna hur en rangordning efter hudfärg och religiös tillhörighet har stakats ut i det svenska folkhemmet.

En självbild som söker sig tillbaka till ett svunnet “folkhem” är i dag ett hinder och en fara, lika mycket som den imperialism som hävdar “västerlandets” överlägsenhet gentemot resten av världen. En bärande självbild måste utgå från alla människors lika värde, oberoende av grupptillhörighet.

Medverkar i antologin gör:

Samir Amin
Roger Andersson
Nihad Bunar
Christian Catomeris
Magnus Dahlstedt
Nancy Fraser
Helene Lööw
Katarina Mattsson
Diana Mulinari
Anders Neergaard
Paulina de los Reyes
Mekonnen Tesfahuney


Författare
Ingemar Lindberg

Ingemar Lindberg är en svensk jurist och utredare.