ISBN: 978-91-89044-08-1Det fackliga förtroendet

Reportageböcker

Författaren analyserar också hur förändringar i samhället, till exempel rationalisering, professionalisering och modernisering, påverkar fackföreningsrörelsen och vilka som lett dessa förändringar.

Ett annat intressant avsnitt handlar om hur förhållandet mellan förtroendevalda och experter och intellektuella har utvecklats.


Författare
Inga Hellberg

Inga Hellberg är biträdande professor i sociologi vid Göteborgs universitet.