ISBN: 978-91-7389-171-4


Ladda ner pressbild


Design för ett nytt arbetsliv

Reportageböcker

I forskningen brukar de etiska förhållningssätten – att människor i en region samtidigt kan samarbeta och konkurrera – anses viktiga för en god utveckling. Gotland visar att de estetiska tillgångarna – inte bara naturen utan vad invånarna skapar – är minst lika viktiga. I bild och text skildras den betydelse design och estetik, upplevelser och bildning börjar få.

Resterna av industrins och militärens förödelse förvandlas till underskön natur, badsjöar, designhotell med mera. Det gotländska konsthantverket men också mycket av den industriella produktionen har sin grund i god form. Högskola och filmindustri är exempel på nya näringar. Medeltidsveckan innebar början på en annorlunda mer spektakulär besöksnäring.


Författare
Göran Brulin

Göran Brulin är professor i arbetsorganisation. Han har en bakgrund från både sociologi och företagsekonomi. Han har bland annat skrivit boken Läran om arbetets ekonomi tillsammans med Tommy Nilsson.