ISBN: 9789173893558Den sista läsaren

Skönlitteratur

Remigio berättar om sitt fynd för sin pappa Lucio, Icamoles bibliotekarie. Lucio ägnar dagarna åt att läsa nyinkomna böcker för att bestämma vilka som förtjänar sin plats i hyllorna och vilka som ska slängas till kackerlackorna. Polisen inleder efterforskningar och får oväntad hjälp av Lucio. Lösningen tycks finnas i bibliotekets böcker.

“Livskänslan i Den sista läsaren är tragisk men på samma gång ändå bejakande. Hans perspektivförskjutningar och positionsbyten, när verkligheten och fiktionen blandas ihop och går i varandra, ger en mycket speciell läsupplevelse.”
(Thomas Almqvist, Laholms Tidning)

“Med mycket enkla men exakta medel lyckas Toscana hålla läsarens uppmärksamhet fångad från första till sista sidan.”
(Carina Waern, Nordvästra Skånes Tidning)

“Den nya romanen är ett slags deckargåta som bryter mot genrens klichéer och snarare är skriven på en episk prosa av stor skönhet.”
(Thomas Nydahl, BTJ)


Författare
David Toscana

David Toscana tillhör Mexikos viktigaste samtida författare. Han bor i Monterrey i Mexiko.