ISBN: 978-91-89044-07-4Den offentliga lögnen

Reportageböcker

Bengt Nerman skriver om dialogen som demokratins grundförutsättning, och han går till hårt angrepp mot det offentliga samtal som inte längre respekterar medborgarna som tänkande och kännande individer. Lögnen, att Sverige fortfarande är en fungerande demokrati, blir möjlig genom den liberala ideologin och dess människosyn. En gång skyddade den individen mot staten. Idag är den kapitalets bästa vapen mot demokratin.

Genom att utgå från våra faktiska mänskliga relationer gör Bengt Nerman situationen synlig och visar hur farlig den är. Den offentliga lögnen är skarp, frän och rolig.


Författare
Bengt Nerman

Bengt Nerman har en bakgrund i folkrörelserna och kampen mot fascismen. Han har varit folkbildare och journalistlärare och är i dag språk-, litteratur- och samhällsforskare.