ISBN: 978-91-89044-29-6


Ladda ner pressbild


Den nya kulturrevolutionen

Reportageböcker

Författarna beskriver hur Stockholms kulturhuvudstadsår föll för ”jippokulturen”. De reser till Malmö där kulturpolitikerna hellre diskuterar brobygget än biblioteket och till Göteborg där man byggde en opera för att locka till sig ”spetskompetens”. De träffar kulturpolitiker, kulturarbetare och folkbildare. Resultatet är ett spännande och medryckande reportage som visar hur kulturpolitiken förlorat förmågan och viljan att förändra samhället i demokratisk riktning.
Den nya kulturrevolutionen är en kritisk granskning av de senaste årens kulturpolitik, där jippon och festivaler tycks bli viktigare, på bekostnad av det demokratiska, deltagande ideal som tidigare kännetecknat kulturpolitiken.


Författare
Pelle Andersson

Pelle Andersson är journalist och arbetar som förlagschef på Ordfront förlag.