ISBN: 978-91-7389-107-3Den glokala utmaningen

Reportageböcker

I Den glokala utmaningen hävdas att ekonomiskt tillväxt alltför ofta diskuteras utifrån ett snävt företagsekonomiskt kostnadsperspektiv. I den moderna ekonomin handlar ett gott företagsklimat snarare mer och mer om hur de sociala och institutionella förutsättningarna förmår understödja tillit och samverkan mellan företag, anställda och myndigheter.

Dessa tillväxtens nya förutsättningar pekar på vikten av att olika samhällssektorer möts i en öppen, lokalt förankrad dialog. Detta har varit utgångspunkten för samtal mellan företrädare för näringslivet, facket och forskarvärlden i Västsverige under 2001?2002. Antologin Den glokala utmaningen är resultatet av dessa diskussioner.


Författare
Örjan Nyström

Örjan Nyström arbetade som utredare vid LO Göteborg och har tidigare varit förtroendevald inom Statsanställdas förbund/Seko. Han har skrivit flera böcker om arbetslivets och arbetarrörelsens utveckling.