ISBN: 978-91-89483-27-9


Ladda ner pressbild


Deltagande demokrati

Reportageböcker

I Porto Alegre i södra Brasilien finns en budgetprocess som bygger på att prioriteringar i kommunens investeringar görs lokalt i öppna möten dit alla som berörs får komma.

I Buenos Aires växte en deltagande demokrati fram efter folkprotesterna 2001. Men Porto Alegre och Buenos Aires är inte unika. Samma sak händer i Kerala och Bengalen i Indien, i Palestinas folkkommittéer, de olydigas rörelse i Venedig och på många andra ställen. De har en sak gemensamt. De har alla växt fram underifrån, ur en förtroendeklyfta, för att tillfredsställa sociala behov.

Att tro på deltagande demokrati handlar om att erkänna att den egna demokratin har förstenats och ständigt måste omprövas. I Sverige har vi mycket att lära samtidigt som små försök att förnya demokratin görs, även om det går långsamt.


Författare
America Vera-Zavala

America Vera-Zavala (född 1976) är dramatiker, aktivist och författare. Hon har bl.a. skrivit pjäserna Concha tu madre och  Etnoporr samt Att läsa: Motståndets estetik.