ISBN: 978-91-7389-956-7Dagbok och diktverk

Podböcker

Vilhelm Ekelund efterlämnade vid sin död 1949 en ocean av papper och många anteckningsböcker, som innehåller nycklar till hans svårtillgängliga aforistik. Men den dagbok han förde medan han skrev ‘Nordiskt och klassiskt’ är särskilt värdefull. I den kan man under ett år så gott som dag för dag följa Ekelund i läsning och tankar, i irritationer och extaser, i inre upplevelser och litterärt arbete.

Genom att jämföra dagboken och diktverket är det möjligt att i detalj undersöka hur aforismerna i ‘Nordiskt och klassiskt’ kom till. Man kan se hur Ekelund upptog och bearbetade intryck från andra författare, man kan finna den konkreta problematiken bakom lakoniska, abstrakta formuleringar.

Ja, ofta tycker man sig rentav kunna följa sådana för Ekelund själv knappast medvetna associationer som band samman motiven i hans egenartade tankevärld.

 

 

av Sven Lindqvist


Författare
Lindqvist Sven

Sven Lindqvist är författare och fil.dr i litteraturhistoria. Han har publicerat omkring 30 böcker.