ISBN: 978-91-89044-32-6Brytningstider

Reportageböcker

Femton skribenter, konstnärer och samhällsdebattörer diskuterar förändringar i vår tid. Utgångspunkten är arbetarstaden Norrköping med dess industrilandskap och tron på att den enskilda människan kan förändra.


Författare
Kristina Hultman

Kristina Hultman är journalist och författare.