ISBN: 9789173894210


Ladda ner pressbild


Brinnande livet

Skönlitteratur

”Det är närmast osannolikt hur en författare kan samla så många subtila iakttagelser av hur människor fungerar”, har Åsa Beckman skrivit i Dagens Nyheter. Nu kommer en helt ny samling noveller, Brinnande livet. Med sällsam laddning skriver Alice Munro om livets skörhet och vardagens ovanlighet. Många av novellerna utspelar sig i de små byarna kring Huronsjön, där Alice Munro bott större delen av sitt liv.
Boken avslutas med en kvartett som författaren själv kallar ”inte riktigt berättelser”, där hon ”för första och sista gången” skriver om sin egen uppväxt, så nära det nakna livet som litteraturen kan komma. Det är yrselframkallande läsupplevelser.
Översättare: Rose-Marie Nielsen

Författare
Alice Munro

Kandensiska Alice Munro vann Nobelpriset 2013 med motiveringen “den samtida novellkonstens mästare”. Atlas har gett ut åtta av hennes titlar.