ISBN: 978-91-89044-02-9Argument från vänster

Reportageböcker

De handlar om demokrati, jämlikhet och pluralism i det moderna samhället som genomkorsas av skillnader i kön, och kulturell bakgrund. Walzer formar en kritik både mot den traditionella vänstern och liberalismen.

Michael Walzer är en av de ledande intellektuella inom den amerikanska vänstern. För svensk publik är han kanske mest känd som rättviseteoretiker, bland annat genom boken Pluralism och jämlikhet.


Författare
Michael Walzer

Michael Walzer är professor vid Institute for Advanced Study, Princeton, USA. På svenska har han gett ut böckerna Pluralism och rättvisa (Daidalos, 1992), Argument från vänster (Atlas, 1997) och Om tolerans (Atlas,1998)