ISBN: 978-91-7389-967-3Arbetsbyte

Podböcker

Det första avsnittet i den här boken visar hur Du kan ta reda på varför Din fabrik ser ut som den gör; och vad Du kan göra åt det. Det andra beskriver hur det nuvarande sättet att organisera Ditt arbete uppstod; och varför. Det tredje föreslår att Du skall kräva av var och en som fattar eller verkställer beslut för Din räkning, att han då och då skall komma och arbeta tillsammans med Dig.

Till läsare inom de s.k. högre samhällsklasserna.
Det första avsnittet handlar om industriella arbetsplatsers yttre utformning. Det visar att en av anledningarna till att en fabrik ser ut som den gör; är att Du aldrig arbetat i där. Det andra handlar om det industriella arbetets inre organisation. Det visar att arbetet troligen skulle utformas på annat sätt, om Du skulle delta i det. Det tredje föreslår att Du skall göra det.

 

 

av Sven Lindqvist


Författare
Lindqvist Sven

Sven Lindqvist är författare och fil.dr i litteraturhistoria. Han har publicerat omkring 30 böcker.