ISBN: 9789173893602Alla är vi kritiker

Reportageböcker

Vilken roll spelar den offentliga kritiken när smakdomarnas tid tycks förbi och relativismen tycks ha avgått med segern?

Thomas Anderberg beskriver kritikens förvandling, försöker att komma åt dess egentliga väsen och se dess framtida möjligheter.

“Thomas Anderberg, filosof, författare och musikkritiker, har skrivit en bok av högsta internationella klass, full av lärdom, skarpsinne och känslighet.”
(John Swedenmark, LO-Tidningen)

“Utan ett kritiskt tänkande ingen förmåga att göra urval som är bra för en. Dessutom leve vi i en tid när värderandet och tyckandet har exploderat, något som gör att en bok om att varje människa är en kritiker känns värdefull.”
(Ulrika Stahre, Aftonbladet)


Författare
Thomas Anderberg

Thomas Anderberg var verksam som litteratur- och musikkritiker, framförallt i Dagens Nyheter. Han har givit ut en rad böcker och var docent i praktisk filosofi.