Vem har rätt till staden?

Vad händer i Husby? Kulturgeografen David Harvey skriver om hur ojämlikhetens nya geografi förändrar staden. Atlas lyfter boken med anledning av den senaste tidens händelser i Husby.  

Vem har rätt till staden i en tid präglad av ökad ojämlikhet, gentrifiering och konkurrens städer emellan? Hur har nyliberalismen berett rum för kapitalismen genom att frånta människor deras platser och rättigheter?

Vilka är förutsättningarna för samhällsförändring?

I Ojämlikhetens nya geografi analyserar kulturgeografen David Harvey den globala kapitalismens nya rumslighet och den ojämlikhet som den skapar. Han diskuterar hur vår kunskap om dessa processer kan bidra till att både stärka jämlikheten och förbättra miljön.

Boken innehåller några av Harveys mest betydande texter och teorier. Här finns både nyskrivet och äldre material från ett författarskap som under fyra årtionden gett oss viktiga inblickar i kapitalismens rumsliga dimension.

Beställ så här

Läs Ojämlikhetens nya geografi, bara 150 kronor:

[buy product_id=”1180″]

Klicka på köp » Varukorgen ploppar upp till höger, se den rosa pilen.

I redaktion av Anders Lund Hansen och Magnus Wennerhag. Översättning Henrik Gundenäs.

Kategorier: