»Vår tids stora ödesfråga«

Gemenskap är en av samhällets viktigaste byggstenar. Men vad är gemenskap, egentligen, och hur uppstår den? Författaren Daniel Mathisen har rest landet runt i jakten på svaret. Resultatet är nya boken Ska det bli folk av oss?.

Från landsbygdens bruksorter till städernas miljonprogramsområden och finanskvarter – författaren och journalisten Daniel Mathisen har rest landet runt för att ta reda på vad som formar sammanhållningen och identiteten just där. En tydlig slutsats han lyckats dra är att gemenskap tycks ha gått från att vara en kollektiv angelägenhet till att bli något privat; att få höra till helt enkelt blivit ett privilegium.

– Jag har alltid varit nyfiken på vad som får människor att känna gemenskap – och tvärtom vad som drar oss isär. De senaste åren har det dessutom blivit alltmer tydligt att synen på samhällets gemenskap domineras av en nationalistisk, förljugen berättelse om vilka människor som får ingå och inte. Gemenskap kan mycket väl vara vår tids stora ödesfråga, säger författaren Daniel Mathisen.

Så hur ska man egentligen göra för att kunna hålla ihop? I boken Ska det bli folk av oss? presenterar Daniel både bevis på vad som tycks splittrar oss i dag – och förslag på hur vi skulle kunna ha det i stället.

Vem borde läsa den?
– De som undrar hur det egentligen är ställt med sammanhållningen i mindre och större samhällen, liksom de som undrar vad som händer när gemenskapen blir ett privilegium för några få utvalda. Med andra ord: alla de som vill följa berättelsen om hur vi blir folk inför varandra – från det lilla sammanhanget till de stora strukturerna.

Ska det bli folk av oss? kommer ut på bokförlaget Atlas den 8 november.

Första recensionsdag: 28 november.

Kategorier:
Aktuellt, Samhälle/debatt