Atlas festar

 

Atlas bokfrossa och mingel. Åsa Linderborg vid bokbordet.

 

 

Vårt gamla gäng. 2007.

 

 

Eli Levén läser ur sin bok ››Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats‹‹ på ALT:s festkväll.

 

Kategorier: