Spektakel i Almedalen

Bokförlaget Atlas arrangerar två seminarier under årets politikervecka i Almedalen.

Det första seminariet ställer frågan om om vilka de nya hoten mot demokratin är. Det andra seminariet ges utifrån vår kommande bok Politik som spektakel. Statsvetaren Maria Wendt diskuterar bland annat Almedalen utifrån ett kritiskt perspektiv. Vilka konsekvenser får politikens mediering för för demokratin och vilka bär egentligen ansvaret? Vad händer när avståndet mellan makten och maktens granskare krymper?

Boka in seminarierna nedan omgående.

Tisdag 3 juli

Vilka är det nya hoten mot demokratin? Kl. 15:00 – 16:00

En fjärdedel av dagens unga svenskar tycker diktatur vore bra i Sverige, och deras förtroende för politiska institutioner går ner samtidigt som övriga befolkningens förtroende stärks. Synen på korruptionens utbredning i Sverige har förändrats till det sämre. Hur ska vi förstå detta? Ett samtal om demokrati, skola och utbildningspolitikens förändringar mellan forskarna Staffan I. Lindberg, Sören Holmberg och Bo Rothstein från Göteborgs universitet.

 

Medverkande: Staffan I Lindberg, Forskare, Göteborgs universitet. Sören Holmberg, Forskare, Göteborgs universitet. Bo Rothstein, Forskare, Göteborgs universitet.

Plats: Kinbergs plats 8, Visby Arbetareförening.

 

Torsdag 5 juli

Har medierna gjort Almedalen till ett spektakel? kl. 14.00 – 15.00

Programpunkterna allt fler, men vad händer med det politiska samtalet när det anpassas till och förmedlas genom medierna? Vilka konsekvenser får politikens mediering för för demokratin och vilka bär egentligen ansvaret? Vad händer när avståndet mellan makten och maktens granskare krymper?

Med utgångspunkt i en ny bok av statsvetaren Maria Wendt diskuteras det som brukar kallas Sveriges största demokratiska mötesplats ur ett kritiskt perspektiv. Med Almedalsveckan som grund diskuterar ledande företrädare för politik och medier vad politikens mediering får för konsekvenser för demokratin och vilka som egentligen bär ansvaret. Bland annat diskuteras rapporteringen från Almedalen och vad som händer när avståndet mellan makten och maktens granskare krymper, och politiker och journalister umgås.

Arrangör: Bokförlaget Atlas, Agenda Pr.
Medverkande: Lars Jonsson, Moderator.

 

Plats: Kinbergs plats 8, Visby Arbetareförening.

Köp Politik som spektakel här

[buy product_id=”1854″]

Kategorier: