Seminarium: USA vid ett vägskäl

USA står inför sina största utmaningar på generationer.

Den ekonomiska krisen efter kollapsen år 2008 har skapat ett budgetunderskott på 1000 miljarder dollar och en statsskuld som är 100% av BNP. I ett läge där USA behöver långsiktiga lösningar har landet hamnat i en ständig valkampanj, där de styrande politikerna sällan förmå se längre än till nästa seger. Men kan USA lösa sina svårigheter utan att det går ut över nödvändiga investeringar i utbildning, infrastruktur och forskning? Hur ska landet kunna försvara sin konkurrenskraft om man ständigt halkar allt längre ned på listorna över världens skolresultat? Kan man på allvar ta tag i miljöfrågorna när en stor del av ledamöterna i kongressen hävdar att klimatförändringen är en bluff?

Författaren och ekonomijournalisten Mikael Törnwall berättar om sin senaste bok USA vid ett vägskäl där han förklarar hur det komplicerade amerikanska politiska systemet fungerar, och hur framtiden skulle kunna se ut – allt beroende på vad man bestämmer sig för att göra härnäst.

Tid & Plats:

Torsdag 4 oktober kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Pris: 50 kr.

Kategorier: