Retoriken och verkligheten

De mänskliga rättigheterna hyllas i den politiska retoriken, inte minst i Europa, men trots satsningarna på ökad medvetenhet kränks de gång på gång. Thomas Hammarbergs nya bok Retoriken och verkligheten – Mänskliga rättigheter i Europa är mer aktuell än någonsin.

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, fick under MR-dagarnas första dag ta emot Europarörelsens pris “Årets europé”. Under seminariet Gränsen till Europa: Vår gräns – vårt ansvar? försökte Thomas Hammarberg diskutera bristerna med Europas migrationspolitik med bland andra migrationsminister Tobias Billström och kabinettchef Cecilia Malmström.

– Det är svårt att söka skydd i Europa eftersom det finns olika spärrar. I år har 2 000 personer drunknat i Medelhavet efter att de har försökt ta sig till en fristad i Europa. Det är ett tecken på att något allvarligt har spruckit när det gäller respekten för människovärdet, säger Thomas Hammarberg.

Människor som söker sig till Europa för skydd möts av strikta visumkrav, patrullerande gränsvakter och inga legala vägar för inresa. Några av de frågor som diskuterades var: Är ett gemensamt europeiskt system möjligt eller har tiden för detta runnit ut? Vem bär ansvaret?

I sin nya bok Retoriken och verkligheten menar Thomas Hammarberg att mänskliga rättigheter på intet sätt är orealistiska. De preciserar värden och normer som är livsviktiga för ett fredligt, anständigt och rättvist samhälle. Det är en fråga om politisk vilja om de ska bli verklighet.

När Thomas Hammarberg presenterade boken under MR-dagarna tog han avstamp i frågan om hur Europas regeringar ser på mänskliga rättigheter i dag. Hammarberg menar att lagstiftningen har utvecklas, institutioner har byggts som bevakar mänskliga rättigheter i hela Europa. Det finns institutioner, som lyssnar mer på mänskliga rättigheter, samtidigt finns det allvarliga hot mot mänskliga rättigheter.

– Det finns ett gap i vad som sägs, i retoriken och diskursen, och verkligheten i Europa. Gapet skapar en stämning av att mänskliga rättigheter inte är så viktigt. Politikerna, särskilt de i mitten, måste ta en tydligare ståndpunkt mot högerextremisterna, och ta fighten för att fördjupa toleransen för de mänskliga rättigheterna.

Boken består av korta artiklar på två till tre A4 sidor som beskriver ett särskilt problem, som Hammarberg noterade efter sina resor. Retoriken och verkligheten består av ett 80-tal korta essäer. Hammarberg beskriver hur de mänskliga rättigheterna kränks på område efter område, gång på gång. Utöver främlingsfientlighet beskriver Hammarberg hur homofobi, diskriminering av romer, kränkningar av barn, våld mot kvinnor och orättvisor för människor med funktionshinder påverkar de mest sårbara i Europa.

Köp boken för endast 140 kronor

Du kan också besöka Europarådets bokbord under MR-dagarna och fynda boken för 120 kronor. Finns på plan 2, till höger om den stora rulltrappan nerifrån. 

 

Kategorier: