Putin är en man av folket

Varför är Ryssland intresserade av Krimhalvön i Ukraina? Journalisten och Rysslandskännaren Kalle Kniivilä kommenterar krisen i Ukraina och hemligheten bakom Vladimir Putins framgångar. I slutet av april utkommer Putins folk på Atlas.

Beställ boken redan nu. Mejla din beställning till atlas@arenagruppen.se

putinsfolk420pxl

Ryska marinsoldater stormar in på ukrainska militärbaser på Krimhalvön och beslagtar vapnen. Rysslands president Vladimir Putin har begärt och fått ryska parlamentets tillstånd att sätta in trupper var som helst i Ukraina. Hur kunde detta hända? Nästan alla experter både i och utanför Ryssland sade ju att ett militärt ingripande i Ukraina inte ligger i Rysslands intressen.

Det finns till och med bedömare som börjat betvivla Vladimir Putins mentala hälsa. De ryske kommentatorn Stanislav Belkovskij menar att Putin har drabbats av storhetsvansinne. Tysklands förbundskansler Angela Merkel uppges efter ett telefonsamtal med Rysslands president ha sagt att Putin inte riktigt verkar vara i kontakt med verkligheten.

Och det kanske han inte är, inte med vår verklighet. Han lever i sin egen – och det är han inte ensam om.

I höstas intervjuade jag många vanliga ryssar, inte oppositionsrepresentanter eller västinriktade intellektuella, både i Moskva och i mindre städer. Syftet var att söka en förklaring till varför så många i Ryssland faktiskt gillar Vladimir Putin. Intervjuerna resulterade i boken Putins folk.

Det som slog mig under arbetets gång var att nästan alla mina intervjupersoner kände igen sig i den världsbild som torgförs av de statsstyrda massmedierna: Ryssland är omringat av onda makter som vill landet illa. Oppositionen består av utländska agenter som vill att Ryssland återigen ska störtas i kaos, precis som på 1990-talet. Ryssland är ett fredsälskande land, men måste beväpna sig till tänderna för att försvara sig mot västlig aggression.

En förklaring till denna förhärskande världsbild är den allt mer aggressiva statliga propagandan. En annan är det sovjetiska arvet. En tredje är ryssarnas egen erfarenhet: när Sovjetunionen gick under fick alla det sämre. Det kallades för demokrati.

Både Gorbatjov och Jeltsin gillades av omvärlden, men i Ryssland ses de i dag närmast som landsförrädare. Sedan Putin kom till makten har de flesta i Ryssland fått det mycket bättre, men han gillas inte av väst.

Varför då? Jo, därför att han inte går västs ärenden, säger ryssen på gatan.

Under Jeltsins tid kröp Nato steg för steg allt närmare Rysslands västliga gränser. Länderna som gått med i alliansen kanske ser Nato som ett skydd mot ett hot från öster, men i Ryssland uppfattas utvecklingen tvärtom: väst håller på att omringa Ryssland. Även händelserna i Ukraina ses i i Ryssland oftast i detta stora geopolitiska sammanhang.

Till detta kommer de konspirationsteorier som alltsomoftast får överhanden i ryska politiska diskussioner. Gång efter annan under intervjuerna i Ryssland fick jag höra att det är det onda västs osynliga hand som dirigerar händelserna både i Östeuropa och i Ryssland. Propagandan, som bland annat går ut på att svenska ambassaden dirigerar ryska oppositionen, faller i god jord i alla fall hos den mindre utbildade befolkningen ute på landet.

I det här opinionsklimatet uppfattas det av många som helt osannolikt att hundratusentals ukrainare spontant och utan betalning skulle demonstrera för landets närmande till EU. Således måste någon annan ligga bakom demonstrationerna och störtandet av dåvarande presidenten Viktor Janukovytj. Vilka skulle det vara om inte EU och USA?

Enligt en opinionsundersökning från det oberoende institutet Levada ansåg 45 procent av de tillfrågade ryssarna i februari 2014, att den huvudsakliga anledningen till de omfattande protesterna i Kiev var inflytandet från väst, som vill göra Ukraina till en del av sin intressesfär.

För att inte bli utmanövrerat måste Ryssland göra samma sak på Krim som man tror väst har gjort i Kiev: störta regeringen och tillsätta en egen, som sedan kallar på hjälp.

Experterna som bedömde ett ryskt militärt ingripande i Ukraina som osannolikt menade nog att Putin själv egentligen inte trodde på sin egen grova propaganda.

Nu är man inte lika säkra längre. Fast det finns en annan, mer cynisk förklaring till Putins agerande: protesterna i Kiev är ett dåligt exempel på att det går att störta härskaren. Då måste det göras tydligt att en revolution bara kan leda till kaos.

Vad Putin själv tror eller inte tror kan bara han själv veta. Men vad Putins folk berättar om sina liv säger mycket om hemligheten bakom hans framgångar.

Folket har mycket dåliga erfarenheter av det kaos maktskiften kan leda till, de vill ha stabilitet. Läs mer om det i boken som kommer i mitten av april.

Kalle Kniivilä 

Förhandsbeställ boken mejla atlas@arenagruppen.se

putinsfolk420pxl

Om Putins folk

I larmrapporterna om ett alltmer auktoritärt Ryssland glöms ofta en sak bort: president Vladimir Putin har en stark folkopinion i ryggen. I Putins folk reser journalisten och Rysslandskännaren Kalle Kniivilä genom landet och träffar dem som i hög grad har möjliggjort Rysslands marsch mot tsaristiskt färgad autokrati: befolkningen.

Om Kalle Kniivilä

Kalle Kniivilä är journalist på Sydsvenskan. Putins folk är hans första bok.

Kategorier: