Jenny Andreasson

Jenny Andreasson är vikarierande förlagskoordinator och projektledare. Hon jobbar även som redaktör och är verksam som författare.

Kategorier: