Krisens Europa

I reportageserien Vems Europa? skildrar några av Sveriges främsta journalister en kontinent som bar på löftet om fred, samarbete och demokrati – men som nu förvandlats till en krishärd med växande klyftor, rasism och politiska motsättningar.

Den första boken, Magnus Lintons De hatade – om radikalhögerns måltavlor diskuterar hur romer, muslimer och vänsterfolk angrips i delar av Europa, utkommer 9 januari 2012.

Journalisterna Rebecka Bohlin, Magnus Linton och Björn Elmbrant har synat Europa och EU ur tre olika perspektiv, och samtalade om dessa under seminariet “Rapporter från en krishärd” som arrangerades under Socialistiskt forum, 2011.

Rebecka Bohlins bok De osynliga – Europas fattiga arbetarklass handlar om det låglöneproletariat som sliter för skitlöner i servicesektorn. Under seminariet kopplade Bohlin klass och kön till etnicitet för att exempelvis förklara varför olika servicejobb särskilt efterfrågar unga kvinnor.

– Det viktiga blir inte vad du gör, utan att du gör nåt på ett trevligt sätt så att den konsumerande överklassen känner sig bekvämare. Kvinnor och migranter har de osäkraste jobben.

Magnus Lintons bok De hatade – om radikalhögerns måltavlor diskuterar hur tillvaron har förändrats för de minoriteter som lever i de länder där främlingsfientliga partier nu sätter tonen.

–  Konvergensen i Ungern är otäck, den parlamentariska majoriteten och det högerextrema partiet är överens om vad som är problemet i landet, nämligen romerna.

I boken Europas stålbad – krisen som slukar välfärden och skakar euron berättar Björn Elmbrant om den ekonomiska krisens utveckling.

– Högern har vunnit på den finansiella krisen. Vänstern upprepar att man är emot kapitalismen, i stället för att sätta sig in i den ekonomiska politiken. Man har varit lite lättjefull, säger Björn Elmbrant.

Kategorier: