”Inunder finns något annat”

Med anledning av de pågående debatterna om vithet och rasism lyfter Atlas konstvetaren och författaren Ann-Marie Tung Hermelin roman Inunder från förra året. För Atlas berättade Ann-Marie Tung Hermelin om rasism i Sverige, vad tillhörighet är och hur litteraturen kan fungera som ett vittne. Vad döljer sig inunder?

Hur självbiografisk är Inunder? Bearbetade du en egen förlust under tiden du skrev boken?
– Handlingen är påhittad och karaktärerna finns inte i verkligheten, mitt ursprung är mer komplicerat än huvudpersonen Alices. Att skriva fiktivt har varit ett sätt att slippa skriva om mig själv och samtidigt utgå ifrån mina egna erfarenheter av förlust. Genom skivandet har jag skapat ett rum för det som är viktigt. Men att skriva om döden ställde mig, som författare, inför en utmaning, då en sorgeprocess i livet inte nödvändigtvis låter sig överföras till dramaturgi i en roman. Döden gör oss plågsamt upptagna av oss själva, plötsligt blir allt viktigt oviktigt. Detta fenomen har jag försökt gestalta i romanen.

När man läser boken dyker politiska frågor upp såsom kriget på Balkan, rasismen i Sverige under 90-talet. Varför då?
– 
Sverige, på 90-talet, var ett sjukt land. Samtidigt som Balkan föll i bitar i ett fruktansvärt utdraget krig, frodades rasismen i Sverige med Ny demokrati i riksdagen, ständiga rasistiska utspel i medierna och nynazister på gatorna. Debatten präglades av småsinthet och hat. Avsaknaden av ett humanistiskt och intellektuellt samtal var katastrofal. Jag greps av en stark overklighetskänsla och jag har fortfarande inte kommit över hur omvärlden lyckades göra människorna på Balkan till ”de andra”. Sverige är inte en nation som är bra på att ta ansvar för och i efterhand analysera sådana skeenden. Då kan konsten fungera som ett vittne.

Hur ser du på tillhörighet? Vad säger boken om samhället i dag?
– Tillhörighet och sammanhang är ett centralt tema för boken. Svenskar är världens ensammaste folk, tror jag, på grund av segregation och bristen på sammanhang. Det viktigaste i nuet är dock att skapa sammanhang som får människor att känna tillhörighet, eftersom denna faktor har visat sig vara avgörande för människors hälsa och den sammantagna välfärden i samhället. I boken förekommer reflektioner kring dessa frågor både som abstrakta, filosofiska resonemang och som psykologiska samtal. Där finns en djup längtan efter en högre etik och ideologi som främjar kärlek och respekt mellan människor och gynnar ett mångfaldssamhälle.

Vem är din läsare tror du?
– Bland dem som hittills har läst Inunder har jag märkt en skillnad
mellan dem som har egna erfarenheter av förlust och dem som inte har det. Den första gruppen blir djupt berörda, den andra fattar inte riktigt vad romanen handlar om. De uppfattar inte att nostalgin är en del av sorgeprocessen. Den som vill konsumera underhållning ska nog välja en annan bok. Den läsare som får ut mest av boken, tror jag är den som läser Inunder som en idéroman om döden och om livets sublimitet.

På vilka sätt är romanen politisk?               
– 
Innehållet i Inunder berör flera politiska frågor men jag har medvetet undvikit ett retoriskt språk. Jag var trött på det oseende och icke-lyssnande språket i politiken. Romanen handlar om existentiella frågor, identitet och hur vi blir sedda. Jag vill visa hur olika hierarkier påverkar varandra, gestaltat genom karaktärernas små och stora handlingar. Grand-mère som kommer från den vita överklassen gifter sig med en fattig man från Vietnam. Alices pappa skurar golven och lyssnar på Mozart. Alice förhåller sig inte till patriarkatet i sina relationer med kvinnor. Romanen är varken konventionell eller inställsam i sin form. Dessutom inordnar den sig inte i den svenska, gängse berättelsen om klass och etnicitet, vilket jag tror kan skava både här och där. Att det vi tycker oss se, inte nödvändigtvis är det som ligger framför oss. Orden har en inneboende poesi. Ordet inunder kan tolkas på många sätt: inunder huden, gå under, undermening, ett under som i mirakel, vara inunder, underordnad, underbar, undermedveten, under bältet, under täcket, under mattan, in, under som en rörelse eller inunder som en plats eller ett tillstånd. Inunder finns alltid något annat.

Se kortfilmen om Inunder:

Beställ Inunder så här

[buy product_id=”1841″]

Beställ Inunder som e-bok här
 

Kategorier: