Högaktuell bok om klimatomställningen

Livet som pågår här bygger på drygt tvåhundra samtal med människor på den svenska landsbygden och på mindre orter. Människor som ofta används som slagträn i debatten, sällan får höras själva, men som i den här boken får komma till tals. 

Hur kan människors erfarenheter tas tillvara? Vad krävs för att klimatomställningen ska uppfattas som rättvis och önskvärd?

Lisa Pelling och Marika Palmer Rivera har sökt upp människor på platser som har ont om skatteintäkter, men samtidigt är rika på både naturtillgångar och erfarenheter. De har ställt frågor, fört samtal och samlat in erfarenheter av omvälvande förändringar, av att ställa om från bruksort till småindustri, från garnisonsstad till turistort, från guldårens snabba tillväxt till dagens långsamma utflyttning.

Livet som pågår här en insiktsfull bok om klimatomställningens verkliga utmaningar och möjligheter, som inger hopp och samtidigt tar människors oro på allvar.

Kategorier:
Aktuellt