Grattis Maggie Strömberg!

Journalisten Maggie Strömberg tilldelas årets Johan Hansson-pris för sin bok Vi blev som dom andra  Miljöpartiets väg till makten. Priset delas ut till en svensk fackbok som har bidragit till att fördjupa samhällsdebatten.

Juryns motivering lyder: ”Johan Hansson-priset 2016 tilldelas boken Vi blev som dom andra  Miljöpartiets väg till makten för att den genom att följa Miljöpartiets olika personligheter ger en fördjupad förståelse av tidsandans nyckfullhet och maktens höga pris, samt visar prov på den välunderbyggda berättelsens kritiska kraft.”

– Jag är oerhört glad över att juryn valt att ge det här priset till mig, tittar man tillbaka på tidigare pristagare är det verkligen ett hedrande sällskap. Jag har ägnat några år åt den här boken och trodde knappt den skulle få någon uppmärksamhet alls, så mottagandet har varit över förväntan. Min förhoppning är att boken ska fördjupa människors kunskaper både om vårt nyaste regeringsparti, vars historia har varit ganska oberättad, och politikens villkor i allmänhet. Det är jag övertygad om att Johan Hansson-priset kommer att bidra till, säger Maggie Strömberg.

Utdelningen av Johan Hansson-priset äger rum under Almedalsveckan onsdagen den 6 juli i Krukmakarens hus i Visby. I samband med prisutdelningen arrangerar Natur & Kultur en debatt kring Miljöpartiets och andra partiers möjlighet att påverka regeringens politik. Vilka eftergifter krävs?

Pristagaren har utsetts av en oberoende jury med Kjell Blückert (vd Ragnar Söderbergs stiftelse) som ordförande. I juryn ingår även Lena Andersson (författare, journalist och litteraturkritiker), Johan Svedjedal (professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet), Katarina Barrling (statsvetare och filosofie doktor vid Uppsala universitet), Emma Stenström (docent vid Handelshögskolan i Stockholm), samt förra årets vinnare av Johan Hansson-priset, Roland Paulsen (doktor i sociologi vid Lunds universitet).

Stort grattis, Maggie!

Kategorier: