Godmorgon, världen om Tillsammans

Politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen i ny belysning. 

[buy product_id=”3288″]

Tillsammans består av tjugo nyskrivna texter av forskare och skribenter om 1960- och 1970-talens idéhistoria.

Här varvas berättelser om studentupproret och den allmänna politiseringen med mer oväntade infallsvinklar på tidens diskussioner om politik, filosofi och estetik.

På söndagen 26 oktober samtalade Godmorgon, världens programledare Olle Hägg med några av författarna. Läs mer »

Lyssna på Godmorgon, världen här »

I Tillsammans finns texter om svensk kvinnorörelse och kvinnors konstnärskap, om mottagandet i Sverige av filosofen Louis Althussers och psykoanalytikern Wilhelm Reichs idéer, men också internationellt orienterade artiklar om medieteoretikern Marshall McLuhan och Michel Foucaults analyser av nyliberalismen.

 

Kategorier: