Fortets Murar

Bild: Kalle Larsson

Människor på flykt undan krig och fattigdom möts av taggtråd, högteknologiska murar, databaser över fingeravtryck, värmesensorer och vapen vid Europas gränser. Reportageboken Fortets Murar, en del av Atlas reportageserie Vems Europa?ställer frågor om gränslöst ansvar.

Björn Hedlund har besökt flyktingläger i norra Marocko och Grekland, men också Migrationsverkets förvar i Märsta utanför Stockholm, och träffat människor på flykt undan krig och fattigdom. Björn Hedlunds reportagebok Fortets Murar handlar om människor som både fysiskt och symboliskt lever i gränslandet. Björn har också talat med människor som kontrollerar gränserna: poliser, militärer och byråkrater.

Fortets murar är ett skrämmande vittnesmål och en debattskrift om vår tids avgörande frågor.

Köp boken nu! [buy product_id=”1733″]

Lördagen 12 maj äger Tribunal 12 rum på Kulturhuset i Stockholm. Tribunalen anklagar Europa för kränkningar av mänskliga rättigheter och systematisk misshandel av flyktingar, utrikes födda och asylsökande. En förändring inom det europeiska systemet förespråkas och ett stopp för de systematiska kränkningar som möter människor på flykt.

Syftet med dagen är att synliggöra en situation som är verklighet för många människor, asylsökande och migranter samt att spåra det juridiska, politiska och moraliska ansvaret.

Tribunalen är konstnärligt utformad och bygger på rapporter, statistik och berättelser från migranter. Sakkunniga och forskare inom medicin, juridik och migration kommer att delta med presentationer.

Nawal El Saadawi, Saskia Sassen, Nuruddin Farah, Henning Mankell, B.S. Chimni, Parvin Ardalan och Sadik J. Al-Azm är de jurymedlemmar som medverkar.

Här ser du den officiella trailern för Tribunal 12.

Bryt tystnaden.

Läs också Flyktingbloggen om boken.

Kategorier: