Lundén Ulf

Ulf Lundén är född 1962 och är verksam som journalist på Dala-Demokraten. Hans debut som författare är i antologin Goda Nyheter som gavs ut 2002 av Atlas. Därefter har han gett ut boken Jag är pappa till Anna (2003).

Titlar